Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

HEMOFİLUS B AŞILARI

Bu aşı bebek ve çocuklarda ciddi enfeksiyon, hatta ölüme sebebiyet verebilen Hib bakterilerini engellemek için yapılır. Pek çok menenjit vakası ve epiglottis ( hava yollarını tıkayan enfeksiyon) vakalarının tamamına Hib virüsü sebep olmaktadır. Bunlarla da sınırlı değildir; septisemi (kan enfeksiyonu), selülit, osteomiyelit (kemik enfeksiyonu), perikardit (kalp zarı enfeksiyonu) gibi vakalara da sebep olmaktadır. 1990 ‘ lı yıllarda onaylanmış bir aşıdır. Yan etkisi yok denecek kadar azdır. Dört doz şeklinde uygulanır. 2.ay, 4.ay, 6.ay ve son dozu 12-15.aylarda uygulanır. Hastalığı olan bebeklerde ve alerjisi olan bebeklerde bu aşı uygulanmaz. Çok nadiren ateş, kusma, aşı bölgesinin kızarması gibi ters reaksiyon durumu söz konusudur.